NAJDETE NÁS V CENTRU PRAHY

O nás

Historie PALÁCE METRO

V roce 1919 zakoupil pan Václav a paní Otilie Kleinhamplovi dům čp.961 na tehdejší třídě Viktoria s pozemkem o výměře 2622 m2. V roce 1928 byly ukončeny rekonstrukce, postaveny 4 trakty dvorní o třech respektive pěti podlažích. Takto vzniklý Palác METRO je na pozemku nepravidelného tvaru. K základnímu lichoběžníku přiléhají na východní straně 2 křídla obdélníkového tvaru. K základnímu lichoběžníku přiléhají na východní straně 2 křídla obdélníkového tvaru. Jižní strana je do ulice nynější Národní třídy dříve třídy Viktoria. Velká hloubka pozemku je využita zastavěním 4 dvorními trakty. Celý palác je podsklepen, má celkem I.a II.suterén a pod částí i III.suterén. Dům pak má rozsáhlé dvorany v přízemí, mezanin a I. až IV.patro, včetně podkroví. Částečně je dům vybudován jako železobetonová kostra s výplňovým zdivem, zbytek domu jako cihelná stavba. Část střech je sedlového typu, zbytek jsou střechy rovné - terasy. Jednotlivá schodiště jsou propojeny dvoranou, která je prosklena luxfery. V celém paláci je 5 schodišť z toho ve 3 je výtah. V paláci provozovali majitelé automat, lahůdkářský obchod, kavárnu, vinárnu a kino METRO. Zbytek byl pronajímán pro kancelářské a obchodní účely. V roce 1945 po znárodňovacím dekretu byl převzato kino METRO do státní správy. V roce 1948 byly znárodněny podniky METRO (automat, obchod, kavárna, vinárna). V roce 1959 stát předává dům Restauracím a jídelnám, dále jen RaJ. V mezidobí do roku 1989 došlo několikrát ke změně uživatele. V květnu 1991 na základě zákona 403/90 o zmírnění následků některých majetkových křivd byla nemovitost vrácena zpět původním majitelům, případně jejich dědicům a v červnu 1991 pak Obvodní bytový podnik Praha 1 nemovitost čp.961 předal zápisem č.42/961/1 fyzicky.

Kleinhampl Václav, velkoobchodník, kom.rada * r. 1876 v Mýtě u Zbirova. 

Po absolvování obchodní školy v Praze, odešel na praxi v oboru koloniálním do Plzně a Hrad. Králové. Vrátiv se do Prahy, byl dlouholetým obchodvedoucím fy Vondráček v Praze. Roku 1903 zařídil si vlastní obchod, který převedl záhy na obchod ve velkém. Jest jedním ze zakladatelů České komerční banky, byl jmenován předsedou společnosti Obchod s východem , předsedou Svazu průmyslníků, přísedícím živnost. soudu. Působí dále jako správní rada různých společností, byl též jednatelem Severočeské jednoty. R. 1917 zbudoval Severočeskou továrnu poživatin Estep. Jest jedním z českých agilních a významných velkoobchodníků. 

 

Koncepce domu 

Dům při vlastním vzniku a projektování měl již určenou koncepci. Vycházelo se z výhodného postavení objektu na rozhraní Starého a Nového města pražského. Palác by1 koncipován tak, že zde bylo kulturní zařízení tj. kino pro 1000 návštěvníků, dále pak vinárna (Akvarium) a kavárna (Vagon) pro pohodlné posezení nejen návštěvníků kina ale i pro návštěvníky krásné Prahy a stálé hosty z okolí. K dispozici byly kulečníkové síně, taneční parket, zvýšené podium pro hudbu apod. Pochopitelně že zde muselo být i rychlé občerstvení - automat a pro ty, kteří chtěli ochutnat zvláště studenou kuchyni až doma pak známý lahůdkářský obchod. Tuto atmosféru pak doplňovaly pronajaté prostory pro autosalon, bižuterii, sportovní potřeby, elektrospotřebiče a pro zastoupení řady firem. Aby byl palác živým domem počítalo se vždy s nájemníky, kteří zde bydleli. 

Po znárodnění 

Dům po znárodnění postupně chátral. Luxusní vybavení podniku se postupně poztrácelo, zničilo, obnova a opravy byly prováděny bez řádné koncepce a se záměrem běžného udržení provozu. Postupně bylo zrušeno kino, ze kterého nejdříve byla zkušebna a později sklad Národního divadla. Nájemníci se postupně různě měnili až do situace, která je zmapována v dalších dokladech. V roce 1991 je tedy 31 nájemníků byt.jednotek a 21 organizací v nebytových prostorách Současný stav Dům je v současné době v majetku 8 spoluvlastníků, dětí a vnuků zakladatelů Paláce METRO Václava a Otylie Kleinhamplových. Spoluvlastníci vedou správu domu ve své režii s vlastní správcovskou firmou METRO-PALAC s.r.o.. Provádějí postupně obnovu Paláce Metro - opravy a rekonstrukce v celém domě, a to jak jednotlivých pronajímaných ploch, tak společných prostor.Máte zájem o prostory v naší budově v centru Prahy

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky +420 221 085 303 nebo elektronicky info@palacmetro.cz nezávazná poptávka nezávaznou poptávku.

Více o pronájmu prostor


Provozovatel

METRO - PALÁC, S.R.O., Národní 25/961, Praha 1, 110 00
IČ:25716620, DIČ: CZ25716620